NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Bruk: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet du vil angi DHCP- tildelingsparametere for. mode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DHCP-tildeling for grensesnittet. disable: Deaktiverer DHCP-tildeling for grensesnittet. Merknader: Angir DHCP-tildelingsparametere for grensesnittet angitt med name. Eksempler: set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.249
19044

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

What are TIFF files for files?

 /

Can I share, post the analog freeware desktop clock for Windows for free to all?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Soll ich einfarbige Desktop Farbe oder ein Hintergrund-Bild verwenden?

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Windows 10, 8.1 so wie 7 hat kein Mail und kein Outlook Express, warum!

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

How can I adjust power options in the notification area of the taskbar!

 /