NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / DUMP

netsh interface ipv6 6to4 dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay".
netsh p2p group show address
L?ser en deltaker i gjeldende node og viser dens adresse.
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip delete filter
Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/dump.htm
0.062

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Was sind Platzhalter?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /