netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.125
16697

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /

Systemsteuerung in Windows-8 und 8.1 öffnen (starten, aufrufen,)?

 /

Windows-7 32Bit Treiber bei x64?

 /

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /