netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.265
16697

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

What does *.* Mean?

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

In the file explorer show the libraries under Windows 10!

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Sind Programmverknüpfungen bei Windows 8 (8.1, 10) auf dem Desktop möglich?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

VideoStudio Ultimate 2018 downloaden und testen!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /