NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.156
16697

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Activate, Modify the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)?

 /

Wie lange dauert 35 mal überschreiben plus Zufalls-Umbenennen?

 /

V-Server vs Dedicated!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, can I?

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

 /