NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.265
16697

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Wo finde ich die Standard-Programm-Einstellungen in Windows 8.1, 10, für Datei -Erweiterungen, -Formate, -Typen?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Was bedeutet wir digitalisieren ihre Unternehmens-Prozesse?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

The TV reception and the picture quality have suddenly deteriorated?

 /

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

 /

Where is the tab key ↹ on Windows?

 /

Can I also do a test color printing in Windows 11, 10, ...?

 /

Compare images from a directory with another directory!

 /

I would love to see the full name of the directory on the tab instead of "..."!

 /