netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add route ? Bruk: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for hvor det skal legges til en rute. interface - Grensesnittsnavn eller indeks. nexthop - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link. siteprefixlength - Prefikslengde for hele området, hvis on-link. metric - Rutemetrikk. publish - En av følgende verdier: no: Annonseres ikke i ruteannonseringer (standard). age: Annonseres i ruteannonseringer med synkende levetider. yes: Annonseres i ruteannonseringer med uendrede levetider. validlifetime - Hvor lenge ruten er gyldig. Standard verdi er uendelig (infinite). preferredlifetime - Hvor lenge ruten er foretrukket. Standard verdi tilsvarer levetiden for gyldigheten til ruten. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Legger til en rute for et angitt prefiks. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Når publish er angitt som no eller age, vil ruten bli slettet når den ikke er gyldig lenger. Når publish er angitt som age, vil ruteannonseringen angi rutens gyldighetstid før sletting. Når publish er angitt som yes, vil ruten aldri bli slettet, uavhengig av validlifetime-verdien, og hver ruteannonsering vil inneholde den angitte (samme) gyldighetstiden for ruten. Eksempel: add route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - kommando Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Viser om en datamaskin er registrert som enWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.233
16334

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Kontrollkästchen im Quad-Explorer zur Datei-Markierung!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Autostart Ordner bearbeiten über die Eingabeaufforderung Windows (10,8.1, 7)!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

Can I find auto startup directory in Windows 10 (Where is it)?

 /