netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: 6to4 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IPv6. isatap - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap". renew - Starter IPv6-grensesnitt på nytt. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Avinstallerer IPv6. Følgende underkontekster er tilgjengelige: 6to4 isatap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Angir 6-til-4-relay-informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.187
15610

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Sprache ändern in Thunderbird, wie kann ich das machen?

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /