netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: 6to4 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IPv6. isatap - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap". renew - Starter IPv6-grensesnitt på nytt. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Avinstallerer IPv6. Følgende underkontekster er tilgjengelige: 6to4 isatap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6


Quick - Link:
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Angir 6-til-4-relay-informasjon.
netsh routing ip rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.046
15610

The Folder Size on Windows 10/11!

Ordner Freigaben mit PowerShell herausfinden?

Change password of a Windows user account using Command Prompt?

Kann ich ab 2022 die Desktop Symbole auf Windows XP speichern?

Falling leaves on the Windows desktop!

Generate file hash via command prompt!(0)