netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: 6to4 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IPv6. isatap - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap". renew - Starter IPv6-grensesnitt på nytt. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Avinstallerer IPv6. Følgende underkontekster er tilgjengelige: 6to4 isatap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Angir 6-til-4-relay-informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.202
15610

How do I customize the logon screen background from Windows 10?

 /

Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

Schnelles andocken und vergleichen der Fenster unter Windows!

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 10?

 /

Verwenden von Batchdatei Datei zum Starten von mehreren Programmen!

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Was ist ein Tablet?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /