NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: 6to4 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IPv6. isatap - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap". renew - Starter IPv6-grensesnitt på nytt. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Avinstallerer IPv6. Følgende underkontekster er tilgjengelige: 6to4 isatap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Angir 6-til-4-relay-informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.311
15610

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to clean up the app folder, delete apps!

 /

Activate offline files on Windows 10!

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /

Hilfe ich habe zu viele Smartphone Bilder, was soll ich machen?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

What is an admin mode?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /