NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
Viser IPv6-addresser.
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i rutetabellen
netsh ras appletalk set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon p? et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.124

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

What is a pixel?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /