NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
Viser IPv6-addresser.
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i rutetabellen
netsh ras appletalk set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon p? et grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.062

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

In Windows 8.1/8 den Benutzer wechseln (abmelden)?

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /