NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ip rip dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
Viser IPv6-addresser.
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i rutetabellen
netsh ras appletalk set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon p? et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.171
14393

Printer is suddenly gone under Windows 10 and 11 , why?

 /

Is the new Windows 11 really installed?

 /

Sometimes you need a countdown to count down the time under Windows!

 /

Serial number of the hard disk under Windows 11, 10, ... via command prompt!

 /

Umschalttaste plus Rechtsklick Kontext-Men in den Explorer Ansichten!

 /

New screenshot function under Windows 11 as a screen area!

 /

Kann ich Windows 8.1 upgraden auf Windows 11?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /