NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
netsh routing ip show rtmroutes
Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.125

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /