NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
netsh routing ip show rtmroutes
Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.25
15790

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Directory expression Treelist directory structure!

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen CD, DVD, BluRay und USB!

 /

Ich möchte gerne die Farben auf den "alten Norton Commander" einstellen!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /

Writing notes with Windows 10 is easy!

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

Hot Tip Windows 10 Activate classic GodMode!

 /

Update thumbnails in Windows Explorer!

 /