netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
netsh routing ip show rtmroutes
Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.187
15790

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Was ist eine Autokorrektur?

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

What is a Windows document?

 /

What is native resolution?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /