NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
netsh routing ip show rtmroutes
Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.186
15790

Cancel automatic shutdown in Windows 11, 10!

 /

Ich kriege das Teil von meinem MS Surface nicht weg?

 /

Estimated time of remaining battery life in Windows 11 system tray?

 /

How do I schedule a restart for Windows Update on Windows 11?

 /

Detect the time until the battery is full or empty under Windows 11!

 /

Activate the boot animation in Windows 11 and 10!

 /

Was sind Windows Anwendungen?

 /

What is a hard drive volume?

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /