netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
netsh routing ip show rtmroutes
Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.186
15790

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Was ist ein Blue-Screen?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Can I turn off Windows Shadows in Windows 10?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

What is a file manager?

 /

Direkt Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 Bit zum Testen!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /