NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ appletalk ğ set ğ access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mod = ] ALL|SERVERONLY Herhangi bir istemciden gelen appletalk ağ trafiğinin RAS sunucusunun bağlı olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. mod - sağlanacak erişim türü ALL - istemciler RAS sunucusuna ve bağlı oldukları her ağa ulaşabilir. SERVERONLY - istemciler yalnızca RAS sunucusuna ulaşabilir.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Komutları ?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
`netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh p2p pnrp cloud start
Bulutu başlat?r.
netsh diag ping adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lara ping yapar.
netsh routing ip igmp set global
IGMP genel parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 show joins
IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.125

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Can I calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Wie bekomme ich Buchstaben mit Akzentzeichen / Akzenten in Microsoft Word?

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /