NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Kullanım: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametreler: Etiket değer interface - Arabirim adı veya dizini. level - Aşağıdaki değerlerden biri: normal: Arabirim başına bir satır görüntüler. Arabirim verilmediğinde varsayılan değer budur. verbose: Her arabirim için ek bilgiler görüntüler. Arabirim verildiğinde varsayılan budur. Açıklamalar: Tüm IPv6 çok noktaya yayın adreslerini veya belirtilmişse, belirli bir arabirimdeki çok noktaya yayın adreslerini görüntüler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.218
17274

desk.cpl ,,5. in Windows 10!

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

WINVER Windows 10!

 /

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?

 /