NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Kullanım: show boundarystats [[rr=]] Parametreler: Etiket Değer rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Geçerli IP çok noktaya yayın sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Adres Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Maske Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Arabirim Sınırın ayarlandığı arabirimin adı. Örnek: show boundarystats rr=3 Komut geçerli IP çok noktaya yayın sınır istatistiklerini gösterir ve gösterme döngüsünden çıkmak için CTRL + C girilene kadar her 3 saniyede bir görüntüyü yeniler.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Komutları IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Paket süzgeçlerini görüntüler.
netsh routing ip autodhcp add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 add address
Arabirime IPv6 adresi ekler.
netsh routing ip rip show globalstats
RIP istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Eº adlar?n?n kayd?n? siler.
netsh diag show dhcp
Her bir ba?daºt?r?c? için DHCP sunucular?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.249
18493

Different desktops under Windows 11 and background images!

 /

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /

Several programs start with a keyboard shortcut!

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Editor für Gruppenrichtlinie in Windows 10 / 11 finden und öffnen, aber wie?

 /

Listet, extrahiert schnell alle Bilder aus den neuen Office Datei Formaten auf!

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 / 11 and server!

 /

What is a guest account?

 /