netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Kullanım: show boundarystats [[rr=]] Parametreler: Etiket Değer rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Geçerli IP çok noktaya yayın sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Adres Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Maske Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Arabirim Sınırın ayarlandığı arabirimin adı. Örnek: show boundarystats rr=3 Komut geçerli IP çok noktaya yayın sınır istatistiklerini gösterir ve gösterme döngüsünden çıkmak için CTRL + C girilene kadar her 3 saniyede bir görüntüyü yeniler.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Komutları IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Paket süzgeçlerini görüntüler.
netsh routing ip autodhcp add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 add address
Arabirime IPv6 adresi ekler.
netsh routing ip rip show globalstats
RIP istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Eº adlar?n?n kayd?n? siler.
netsh diag show dhcp
Her bir ba?daºt?r?c? için DHCP sunucular?n? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.14
18493

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8.1 or 10?

 /

Taugt mein Rechner für Vista?

 /

Wo kann ich in Windows-10 Downloaden?

 /

Alpha-Transparency?

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /