NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Kullanım: show boundarystats [[rr=]] Parametreler: Etiket Değer rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Geçerli IP çok noktaya yayın sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Adres Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Maske Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Arabirim Sınırın ayarlandığı arabirimin adı. Örnek: show boundarystats rr=3 Komut geçerli IP çok noktaya yayın sınır istatistiklerini gösterir ve gösterme döngüsünden çıkmak için CTRL + C girilene kadar her 3 saniyede bir görüntüyü yeniler.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Komutları IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Paket süzgeçlerini görüntüler.
netsh routing ip autodhcp add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 add address
Arabirime IPv6 adresi ekler.
netsh routing ip rip show globalstats
RIP istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Eº adlar?n?n kayd?n? siler.
netsh diag show dhcp
Her bir ba?daºt?r?c? için DHCP sunucular?n? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.217
18493

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Wo speichert das Programm Desktop-OK die Datei / Daten beim Speichern?

 /

Where is the Send To directory in Windows 10, can I open?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Share documents and images under Windows 10!

 /