netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Použití: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách. Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. Informace zobrazené tímto příkazem obsahují: Pole Popis ----- ----------- Adresa Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní hodnoty. Mask Maska podsítě spojená s adresou skupiny. Interface Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty. Příklady: show boundarystats rr=3 Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS


Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.046
20710
Remote Desktop Einstellungen in Windows 11! Windows 11 the directory options in the file explorer! Sterne als Spuren am Desktop! Keep the Mouse Speed on all Windows OS! Die neue Einstellungs-App von Windows 11 besser nutzen! Easy paste text shortcut key examples! When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged! Deactivate / activate WiFi adapter on Windows 11, 10, ...! Large menu with touchscreen on Windows 11? Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!(0)