netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Použití: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách. Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. Informace zobrazené tímto příkazem obsahují: Pole Popis ----- ----------- Adresa Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní hodnoty. Mask Maska podsítě spojená s adresou skupiny. Interface Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty. Příklady: show boundarystats rr=3 Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.249
20710

File formats and file types, what is it?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Wie kann ich die Windows 7 (8.1, 10) Partition verkleinern/vergrössern?

 /

Was ist ein Wohngeldantrag?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /