netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Použití: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách. Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. Informace zobrazené tímto příkazem obsahují: Pole Popis ----- ----------- Adresa Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní hodnoty. Mask Maska podsítě spojená s adresou skupiny. Interface Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty. Příklady: show boundarystats rr=3 Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.125
20710

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

Wie kann ich die Windows Versionsnummer auf dem Desktop Anzeigen lassen?

 /