NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Použití: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách. Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. Informace zobrazené tímto příkazem obsahují: Pole Popis ----- ----------- Adresa Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní hodnoty. Mask Maska podsítě spojená s adresou skupiny. Interface Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty. Příklady: show boundarystats rr=3 Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.156
20710

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

What is a hardware keyboard?

 /

Modify Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /

Scroll or jump to the selected object / files when filtering?

 /

RGB Pixel to Negative!

 /

Warten auf Tastatur-Eingabe Eingabeaufforderung Script!?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /