NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Použití: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách. Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. Informace zobrazené tímto příkazem obsahují: Pole Popis ----- ----------- Adresa Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní hodnoty. Mask Maska podsítě spojená s adresou skupiny. Interface Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty. Příklady: show boundarystats rr=3 Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.218
20710

Ich habe aus Versehen die Desktop Notizen geschlossen, was kann ich machen?

 /

Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben!

 /

How can I change the printer for printing of test pages?

 /

Can I calibrate the touch screen under Windows 11?

 /

Why the PNG function in the Photo Resizer?

 /

Hide programs in Windows 10!?

 /

Can I use the Analog Desktop Clock on Microsoft's Windows 11 OS?

 /

Der Kalender für den Windows 11, 10, ... Desktop! 

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

How do I remove the standby blocking from my Microsoft Windows OS?

 /

Eine Verknüpfung und Tastaturkürzel fürs Sicherheitscenter sowie Start-Menu!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows 11, 10, ... etc.?

 /