NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Bruk: show boundarystats [[rr=]] Parametere: Merke Verdi rr - Oppdateringsfrekvensen uttrykt med en tid i sekunder. Kommentarer: Viser gjeldende IP-multicast-grenser. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Adresse IP-adressen til multicast-gruppen for grensen. Maske Nettverksmasken tilknyttet gruppeadressen. Grensesnitt Navnet på grensesnittet der grensen er angitt. Eksempler: show boundarystats rr=3 Kommandoen viser gjeldende IP-multicast-grensestatistikk, og oppdaterer visningen hvert 3. sekund inntil Ctrl+C trykkes for å avslutte visningen.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-multicastgrenselinjer / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 add address
Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser RIP-statistikk.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registrering av nodenavn.
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser IP-multicastgrenselinjer / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.249
16652

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

What is a read-only file?

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Quick view and preview customize Windows 10 (fast access)!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Can I find desktop directorys from all users on Windows 10?

 /

What are time zones?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

What is a read-only file?

 /