NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Bruk: show globalstats [[rr=]heltall]] Parametere: Kode Verdi rr - Oppdateringsfreksvens uttrykt som en verdi i sekunder. Merknader: Viser global statistikk for RIP. Eksempler: show globalstats rr=5 Eskempelkommandoen viser global statistikk for RIP med oppdateringer hvert 5. sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - kommando Viser RIP-statistikk. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen over NetBIOS-navn.
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser RIP-statistikk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.25
15873

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

The category Order on the PC on Software OK!

 /

What is editor?

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Advanced sound settings on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

What does *.* Mean?

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

How to mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Was ist pagefile.sys?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /