NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Bruk: show globalstats [[rr=]heltall]] Parametere: Kode Verdi rr - Oppdateringsfreksvens uttrykt som en verdi i sekunder. Merknader: Viser global statistikk for RIP. Eksempler: show globalstats rr=5 Eskempelkommandoen viser global statistikk for RIP med oppdateringer hvert 5. sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - kommando Viser RIP-statistikk. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen over NetBIOS-navn.
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser RIP-statistikk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.156
15873

Start speech recognition under Windows 10 / 11!

 /

Windows 11 desktop background in only one color!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

How can I mark a series of images in a list with checkboxes?

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

Will Windows 11 be without a classic desktop?

 /

Can I let it snow on the Windows 11 desktop and continue to use it?

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10/11?

 /

Can I run Windows XP programs under Windows 11!

 /

Drucken - Laufwerke, Verzeichnisse , Dateien in der Console!

 /