NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Použití: show globalstats [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje globální statistiky protokolu RIP. Příklady: show globalstats rr=5 Příklad zobrazuje globální statistiky protokolu RIP s obnoveními prováděnými každých 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.202
18619

How do I take a Windows screenshot?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10, 11!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (11 / 10 / 8.1 / 7)?

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

The photo reduction tool is in wrong language / translate!

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 11 and 10?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Windows 11: manage, backup and restore network passwords!

 /

The Folder Size on Windows 10/11!

 /