NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Použití: show globalstats [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje globální statistiky protokolu RIP. Příklady: show globalstats rr=5 Příklad zobrazuje globální statistiky protokolu RIP s obnoveními prováděnými každých 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.264
18619

Old bug with the same directory find the same photos on Windows 10, 8.1!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10, no doubtful downloads!

 /

Wie kann ich die Filmstreifen Vorschau zum MS Datei Explorer hinzufügen?

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

MEMORY.DMP Datei?

 /

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /