NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Použití: show globalstats [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje globální statistiky protokolu RIP. Příklady: show globalstats rr=5 Příklad zobrazuje globální statistiky protokolu RIP s obnoveními prováděnými každých 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm

0.031

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /

Desktop Zeiger Stab als Blau Büroklammer für Windows!

 /