NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show convertedname - Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak. show registration - Vypíše názvy partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.109

How to navigate up a folder?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Standard-Aktion beim Drücken von der Windows+E, Q-Dir Starten!

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Tastenkürzel Fenster Wechsel unter Windows, mit Beispiele!

 /