NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show convertedname - Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt. show registration - Viser en liste over registrerede peer-navne.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Send pingsignal til alle netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set global
Angiver globale IGMP-parametre.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.14

Change Windows 7 Product Key?

 /

Q-Dir öffnet Computer 4 mal, letzte Einstellung wird nicht behalten!

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

Can I customize or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /