NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] Viser om den pågældende computer er registreret som en RAS-server i domænet. server - den pågældende computers computernavn. Hvis der ikke angives en server, vil den computer, som kommandoen udstedes fra, blive valgt. domain - domænet. Hvis der ikke angives et domæne, vil det primære domæne fra den computer, som kommandoen udstedes fra blive valgt.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver, om en computer er registreret som en / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras show user
Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm

0.046

Thunderbird Email verfassen Zeilenumbruch zu hoch?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /