NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser. show authmode - Viser godkendelsestilstanden. show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket. show client - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer. show link - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. show tracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show user - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.296
11277

The most signifying Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /

How to change in Windows 10 the Screen Saver, enable or disable?

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

Was ist test_exymple@mail.com333?

 /

Add File-Types / Extensions for search indexing service!

 /