NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser. show authmode - Viser godkendelsestilstanden. show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket. show client - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer. show link - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. show tracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show user - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.187
11277

Windows 10: shell:common startup!

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /

Wie kann man auf Windows 8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Aus der Zwischenablage Text-und Windows Befehle importieren!

 /

Sie brauchen keine Windows Lupe, um beim Arbeitsspeicher die Fehler zu entdecken!

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Compare images and Multilanguage ergo customize Language!

 /