netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser. show authmode - Viser godkendelsestilstanden. show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket. show client - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer. show link - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. show tracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show user - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

NETSH / RAS / SHOW


Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.187
11277

My Windows 11 doesn't have a group policy editor, why?

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

Überprüfen Sie den Festplattenzustand mithilfe von WMIC!

Wo aktiviere ich den Spielemodus unter Windows 11?(0)