NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser. show authmode - Viser godkendelsestilstanden. show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket. show client - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer. show link - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. show tracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show user - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.125
11277

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /

Ist der Einsatz von 32-Bit-Programmen unter Windows 11 x64 möglich?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 11?

 /

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

Create real and digital door notes that are easy to recognize!

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Mark / Select image files in the File Explorer view!

 /

Das Ändern der Einstellungen für Netzbetrieb und Ruhezustand anpassen!

 /

Does the administrator have to be named as admin or administrator?

 /