NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser. show authmode - Viser godkendelsestilstanden. show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket. show client - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer. show link - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. show tracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show user - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.14
11277

Can I also delete locked files and folders on MS Windows 11 OS?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

What are EPUB files?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Why do I need the Windows Temp folder (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

 /

Can I continue to use my mouse cursor hiding tool on MS Windows 11!

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /