netsh ras show - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show activeservers - Lytter etter RAS-serverkunngjøringer. show authmode - Viser godkjenningsmodusen. show authtype - Viser godkjenningstyper som er aktiverte. show client - Viser RAS-klienter som er koblet til denne maskinen. show link - Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om show multilink - Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om show registeredserver - Viser om en datamaskin er registrert som en RAS-server i Active Directory på angitt domene. show tracing - Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter. show user - Viser RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
netsh routing ip add scope
Legger til et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip rip show flags
Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et nodenavn.
netsh diag show client
Viser alle nettverksklienter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.202
11056

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, can I customize numbers formats?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

The most signifying Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /

Schutz vor Viren, Trojanern und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

Windows 10 Schlafeinstellungen / Standby ändern, anpassen, aber wie?

 /

Wie kann ich die Funktion "Verzeichnis drucken" in Windows Explorer hinzufügen?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /