netsh ras show - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show activeservers - Lytter etter RAS-serverkunngjøringer. show authmode - Viser godkjenningsmodusen. show authtype - Viser godkjenningstyper som er aktiverte. show client - Viser RAS-klienter som er koblet til denne maskinen. show link - Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om show multilink - Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om show registeredserver - Viser om en datamaskin er registrert som en RAS-server i Active Directory på angitt domene. show tracing - Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter. show user - Viser RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
netsh routing ip add scope
Legger til et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip rip show flags
Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et nodenavn.
netsh diag show client
Viser alle nettverksklienter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.14
11056

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Bei Windows-10 Abstürzen das Systemdatei-Überprüfungsprogramm verwenden!

 /

Windows 8.1/10: Can I show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /

Windows 10 UAC deaktivieren, oder einstellen!

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

New solution to add and delete Windows 10 accounts!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /