netsh routing ipx set staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticservice ? SET-kommandoen brukes til oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn p grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICSERVICE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticservice.htm
0.077
19678

Compare images from a folder with another directory!

Quick access to essential drive and system functions!

Desktop Notes fr den Windows 11, 10, Desktop, eine Alternative zu Short Note APP!

Directory print!

Favorites in the Run dialog for Windows 11, 10, ... as an alternative!

Zip Ordner im Quad-Explorer einfacher behandeln auf Windows 11, 10, ...!(0)