netsh » routing » ipx » set » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticservice ? Polecenie SET używane do aktualizacji konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE nazwaif sieć [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] znaczniki] [[HOPS=] skoki] SET STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [[NETWORK=] sieć] [[NODE=] węzeł] [[SOCKET=] gniazdo] [[HOPS=] skoki] SET FILTER nazwaif tryb akcja gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), stanadm - ENABLED lub DISABLED, prot - PPP lub IPXWAN, sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). tryb - INPUT lub OUTPUT akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICSERVICE


Quick - Link:
netsh routing ipx sap show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Ustawia informacje o routingu 6to4.
netsh routing ip rip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinguje węzeł, używając adresu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticservice.htm
0.077
19915
Was ist Transatlantische Verbindung? Windows 10 Home or Pro version? COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate! Magenta TV kündigen! Can I change PDF output page size? Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)! Touchscreen test for defective touch points, why? Can I customize drive letter name in Windows 10 / 11, can I? Größe der Bildschirmlupe nach meinen Wünschen ändern? Save Images of Login Screen on Windows 10/11 (Lock, location)?(0)