NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie. set staticroute - Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras. set staticservice - Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh lan delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.156

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, can I?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /