NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie. set staticroute - Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras. set staticservice - Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh lan delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.046

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Windows Font Viewer?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /