NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie. set staticroute - Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras. set staticservice - Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh lan delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.077

What is svchost.exe on Windows?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Wie groß ist Windows-7, bzw. welche Größe sollte die Festplattenpartion haben?

 /

Hilfe, hab Probleme beim Umstellen von "XP Outlook Express" nach "Windows 7 Live Mail"!

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /