NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer et pakkefilter på listen med filtre. set global - Opdaterer den globale IPX-konfiguration. set interface - Opdaterer IPX-konfigurationen på en grænseflade. set staticroute - Opdaterer en statisk rute i rutetabellen. set staticservice - Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
netsh routing ip show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh firewall set icmpsetting
Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf add range
Tilf?jer et interval for det angivne omr?de-id.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.155
14725

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

What is a quantum theory!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

What is a print server?

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

 /

Image from MS Explorer via keyboard shortcut as an image in the clipboard!

 /

How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time?

 /