NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Format: show interface [[name=]streng] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade til at vise de nuværende parameterindstillinger. Kommentarer: Viser grænsefladeparametre. Eksempler: show interface name="LAN-forbindelse"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser gr?nseflader. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip igmp install
Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logf?ring.
netsh interface ipv6 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
netsh routing ipx add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall show portopening
Viser firewall-portkonfiguration.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm

0.077

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

How to find the Windows 8 fonts and the fonts folder?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Change user passwords in Windows 10, without knowing the current?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /