NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser den aktuelle profil for firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh lan reconnect
Opretter forbindelse igen p? en gr?nsefladeWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.156

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Automatisch Tipps zu Windows 10 deaktivieren!

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /