NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser den aktuelle profil for firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh lan reconnect
Opretter forbindelse igen p? en gr?nseflade... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm

0.061

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

The column settings are not saved. Why?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Kann ich Windows 7 Testversion downloaden?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /