NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete authtype - Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
netsh lan reconnect
Kobler til et grensesnitt p? nytt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.233
12626

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Can I customize user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 anpassen?

 /

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

File and Files?

 /

Can I create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /