NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete authtype - Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
netsh lan reconnect
Kobler til et grensesnitt p? nytt.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.046

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

DirPrintOK! Ein Verzeichnisausdruck-Programm für Windows

 /

Lustige Zigarettenschachtelsprüche für Zigarettenschachteln erstellen!

 /

Finden und Starten der Problembehandlung in Windows-10 bei Computerproblemen?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

What is a pixel?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /