NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domene [server = ] server ] Avregistrerer den angitte Windows 2000-datamaskinen som en RAS- server i Active Directory for det angitte domenet. server - datamaskinnavnet til datamaskinen som skal registreres som en RAS-server. Hvis ingen server angis, vil data- maskinen som utstedte kommandoen brukes. domene - domenet som den angitte serveren skal registreres i. Hvis intet domene angis, brukes primærdomenet til data- maskinen som utstedte kommandoen.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - kommando Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.155

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Ist unter Windows x64 die x64 Version von NonCompressibleFiles schneller oder besser?

 /

Suche eine Verzeichnis Ausdruck Progy für mein Windows XP?

 /

Windows 8 Beta Download?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Desktop Symbol Positionen automatisch speichern lassen!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /