NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [etki alanı = ] etki alanı [sunucu = ] sunucu ] Belirtilen Windows 2000 bilgisayarının belirtilen etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydını sona erdirir. sunucu - RAS sunucusu olarak kaydı sona erdirilecek olan bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. etki alanı - belirtilen sunucunun kaydının sona erdirileceği etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?º izlemenin bileºenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eºitler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.14
18596

Windows 11 login with PIN and excluding PIN?

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

Windows 7 ESU costs German taxpayers 800,000 euros!

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich ein 64-Bit oder 32-Bit Windows 10/11 habe (x64/x32)?

 /

Enable History Printer for Windows 10/11 easy and smart Feature!

 /

Can I use the Analog Desktop Clock on Microsoft's Windows 11 OS?

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

What is excel?

 /

 BarcodeOK der Barcode Ausdruck! 

 /

Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G?

 /