NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.187
21438

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 11, 10 Store for Free!

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /

CPU-Auslastung über die cmd.exe Windows-Eingabeaufforderung abfragen?

 /

Wozu der alternative Windows 11, 10, ... Explorer, es gibt doch den MS Explorer!

 /

What is the Windows serial number (10, 8.1, ...)?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Warum kann ich keine neue Installation auf Surface Go installieren?

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

Turn off screen lock Windows 10/11, but can I?

 /

The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users!

 /