netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.202
21438

Was ist Tabbed-Browsing?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Was sind die Speicheroptionen im benutzerdefinierten Text?

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

Auswählen nur einer Zeile im Windows-10 Word-Dokument!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Kann ich auch andere Betriebssysteme parallel zu Windows 7 installieren und betreiben?

 /