NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.218
21438

Switch Language in Windows-7 (install, customize, add)?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Mehrere Profile oder INI Dateien zum Speichern der Bildschirmlupen Einstellungen!

 /

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite' im Datei Exporer?

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /

The desktop note is transparent I can barely see the font, why?

 /

Wie kann ich in den Explorer Ansichten Bilder und Poster drucken?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /