netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.218
21438

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Internet Explorer immer am Windows 8.1 Desktop öffnen (keine Metro App)!

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /