NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.265
21438

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Den Domainnamenserver (DNS) auf einem Windows-Server deaktivieren?

 /

Sperrbildschirm eigenes Bild verwenden auf Windows 10!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

What is a virtual hard drive?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /