NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / DUMP

netsh interface ipv6 6to4 dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/dump.htm
0.046

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /