NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Použití: delete address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP] [[gateway=]adresa IP|ALL] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. addr - Statická adresa IP pro rozhraní zadané názvem. gateway - Jedna z následujících hodnot: : Adresa IP určité výchozí brány pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. ALL: Odstraní adresy IP všech výchozích bran pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní adresu IP z rozhraní s vícenásobnými statickými adresami IP nebo odstraní výchozí bránu ze zadaného rozhraní. Příklady: delete address "Připojení místní sítě" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.187
19586

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Does the alternate command prompt work on Windows 11?

 /

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

How can I remove the Quick Notes app from my Microsoft Windows?

 /

Mark the customized directory in the Windows 11/10 Explorer in the navigation area!

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Kann ich die Bugs auch kommerziell auf meinem Büro-PC nutzen?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /