NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Použití: delete address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP] [[gateway=]adresa IP|ALL] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. addr - Statická adresa IP pro rozhraní zadané názvem. gateway - Jedna z následujících hodnot: : Adresa IP určité výchozí brány pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. ALL: Odstraní adresy IP všech výchozích bran pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní adresu IP z rozhraní s vícenásobnými statickými adresami IP nebo odstraní výchozí bránu ze zadaného rozhraní. Příklady: delete address "Připojení místní sítě" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.312
19586

Can I allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Krabbelnde Ameisen auch am Windows 10 Desktop Home und Pro!

 /

What is native resolution?

 /

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

Wenn das Windows 10 träger und träger wird?

 /