NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Použití: delete address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP] [[gateway=]adresa IP|ALL] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. addr - Statická adresa IP pro rozhraní zadané názvem. gateway - Jedna z následujících hodnot: : Adresa IP určité výchozí brány pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. ALL: Odstraní adresy IP všech výchozích bran pro statickou adresu IP, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní adresu IP z rozhraní s vícenásobnými statickými adresami IP nebo odstraní výchozí bránu ze zadaného rozhraní. Příklady: delete address "Připojení místní sítě" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.155
19586

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?

 /

Windows 10/11: Taskmanager werden Apps und Programme nicht angezeigt!

 /

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

Why hide the Windows 11, 10, ... mouse pointer or cursor?

 /

Hard disk is formatted with XFS format!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

Was ist Autodesk?

 /

How do I benefit from the standby timer under MS Windows OS?

 /