NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh routing ip
Změny kontextu `netsh routing ip'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm

0.078

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Farbschema für Win7 Aero einstellen?

 /

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /