NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.14
14858

Is CannaPower illegal?

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

Would you like to display the title window in the Windows 11 taskbar?

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10, 11!

 /

Kann man klassisches MS Paint unter Windows 11 verwenden?

 /

How do I use the download options and the standby blocking?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Try Malwarebytes for Malware!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

What is a phobia?

 /

OneDrive cannot connect to Windows!

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /