NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm

0.077

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Warum speichert Desktop-OK die falsche Auflösung?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /