NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm

0.077

In Windows 8.1 und 8 Programme finden und starten?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

Wie verbessert man Handschriftstil-Erkennung unter Windows-10?

 /