NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.171

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /