netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.155
14858

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

Turn off auto sleep mode on windows 10 tablet PC, can I?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Replace function with special character support!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /