NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm

0.108

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Ist CannaPower illegal?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Unicode oder (x64) 64-Bit oder x32/x86 (32-Bit)?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Die Einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /