NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add address - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. add dns - Přidá adresu statického serveru DNS. add wins - Přidá adresu statického serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.046

Deinstallieren von Always Mouse Wheel für Windows!

 /

Kann ich das Dateiformat von rar in zip ändern?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /