netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.218
21438

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Was ist Kompilieren (Compiler, Kompiler)?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Wenn die Maus Geschwindigkeit sich immer wieder ändert!

 /

Directory print / expression, but can I (details)?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /