NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.249
21438

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Windows 11 saves space during installation!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Use Device Pairing Wizard for Windows 11 peripheral devices!

 /

What is a programming language?

 /

How do I remove the standby blocking from my Microsoft Windows OS?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

Freigabe und Laufwerks, Netzwerk Passwörter speichern!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /