NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, z kterého je vydán příkaz. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z níž je příkaz vydán.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.14
21438

Die Energieoptionen unter Windows 10 öffnen!

 /

Den Quad-Explorer auf Windows 10 als portable App in den Autostart-Ordner!

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

I have ordered a new computer, pixel query does not work !?

 /

Was ist eine Gewährleistung?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Bildschirmschoner Desktop Uhr mit Hintergrund!

 /

Find similar or identical images on Microsoft Windows OS faster than ever!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Tipps zum schnellen Ändern von Texten in Quick-Text-Paste!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Show directory size and print directory content in MS Windows all OS!

 /