NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dhcp ? Použití: ping dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping dhcp ping dhcp 2 ping dhcp net*

NETSH / DIAG / PING / DHCP

netsh diag ping dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/dhcp.htm

0.062

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Desktopverknüpfung erstellen bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /