NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dhcp ? Použití: ping dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping dhcp ping dhcp 2 ping dhcp net*

NETSH / DIAG / PING / DHCP

netsh diag ping dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/dhcp.htm

0.077

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Ich habe Windows Server 2003 installiert. Brauche ich Server Monitoring für meinen PC?

 /

Alpha-Transparency?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /