NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Použití: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh. Příklady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.046

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /