netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Použití: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh. Příklady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.202
16600

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 Desktop -Symbole automatisch anordnen- deaktivieren?

 /

Deinstallieren von The-Aero-Clock, entfernen, aber wie?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10!

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /