NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Použití: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh. Příklady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm

0.093

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Vorderseiten, Rückseiten Sortierung, Duplex PDF Scannen und Drucken!

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Suche eine Verzeichnis Ausdruck Progy für mein Windows XP?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /