NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Použití: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh. Příklady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.093

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

What is an internet platform?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

What is a windows console?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Soll ich bei AMD64 x86 oder x64 verwenden (Windows 11, 10, 8.1, 7)?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /