netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Sposób użycia: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której zarejestrowane nazwy powinny być wyświetlone. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla nazwy elementów równorzędnych zarejestrowane przez to wystąpienie netsh. Przykłady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.187
20063

More mouse functions and settings about options menu!

 /

How can I disable the date display on the desktop clock?

 /

Un Zip software!

 /

Verhindern dass im Datei Explorer Liste *. zip, *. rar, *. cab Ordner geöffnet werden?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Servicepacks!

 /

Was ist virtueller Arbeitsspeicher!

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /