NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete address - Usuwa adres IPv6 z interfejsu. delete destinationcache - Usuwa bufor docelowy IPv6. delete dns - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. delete interface - Usuwa interfejs ze sterty IPv6. delete neighbors - Usuwa bufor sąsiada IPv6. delete prefixpolicy - Usuwa wpis zasad prefiksu. delete route - Usuwa trasę IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm

0.046

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /