NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete address - Usuwa adres IPv6 z interfejsu. delete destinationcache - Usuwa bufor docelowy IPv6. delete dns - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. delete interface - Usuwa interfejs ze sterty IPv6. delete neighbors - Usuwa bufor sąsiada IPv6. delete prefixpolicy - Usuwa wpis zasad prefiksu. delete route - Usuwa trasę IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.077

What is Micro-Staff?

 /

Was ist das exFAT Formatierung in Windows-10 (8.1/7)?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10, (finden , öffnen)?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Wie lange dauert das Installieren von Microsoft Office 365!

 /