NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Sposób użycia: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres sąsiada. Uwagi: Opróżnia bufor sąsiada. W przypadku określenia interfejsu opróżnia bufor tylko w tym interfejsie. Jeśli jest też określony adres, usuwa tylko ten wpis buforu sąsiada. Przykład: delete neighbors "Prywatny"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bufor sąsiada IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa bufor sąsiada IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.218
16286

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8 or 8.1, or shut down the MS Windows OS?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10/11!

 /

Neuerungen in Microsofts Windows 11, dem neuem Betriebssystem!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow for Windows!

 /

Folder Size in der Status Leiste oder Folder Size in der Explorer Spalte?

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

Warum haben die LCD´s defekte Punkte, (Reparatur, Garantie, Software)?

 /

What is Virtual Memory?

 /

Q-Dir autostart under Windows 11, 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /