NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Sposób użycia: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres sąsiada. Uwagi: Opróżnia bufor sąsiada. W przypadku określenia interfejsu opróżnia bufor tylko w tym interfejsie. Jeśli jest też określony adres, usuwa tylko ten wpis buforu sąsiada. Przykład: delete neighbors "Prywatny"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bufor sąsiada IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.093

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Unter Windows Verzeichnisse inklusive aller Unterverzeichnisse nach Größe sortieren!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /