NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Kullanım: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Komşu adresi. Açıklamalar: Komşu önbelleğini temizler. Arabirim belirtilmişse, yalnızca o arabirimdeki önbelleği temizler. Ayrıca bir adres belirtilmişse, yalnızca o komşu önbellek girdisini siler. Örnek: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 komºu önbelle?ini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler.
netsh interface ipv6 install
IPv6'y? yükler.
netsh routing ip routerdiscovery show
Bilgi gösterir.
netsh ras aaaa delete acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.
netsh firewall add
Güvenlik duvar? yap?land?rmas? ekler.
netsh routing ip nat set interface
Arabirim için NAT parametrelerini de?iºtirir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.092

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Stars as traces On the desktop!

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /