NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Kullanım: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Komşu adresi. Açıklamalar: Komşu önbelleğini temizler. Arabirim belirtilmişse, yalnızca o arabirimdeki önbelleği temizler. Ayrıca bir adres belirtilmişse, yalnızca o komşu önbellek girdisini siler. Örnek: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 komºu önbelle?ini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler.
netsh interface ipv6 install
IPv6'y? yükler.
netsh routing ip routerdiscovery show
Bilgi gösterir.
netsh ras aaaa delete acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.
netsh firewall add
Güvenlik duvar? yap?land?rmas? ekler.
netsh routing ip nat set interface
Arabirim için NAT parametrelerini de?iºtirir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm

0.062

What are variables?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /