NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Sposób użycia: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której zarejestrowane nazwy powinny być wyświetlone. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla nazwy elementów równorzędnych zarejestrowane przez to wystąpienie netsh. Przykłady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.515
20063

Can I use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /