NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf
Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'.
netsh interface set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx sap
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.061

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Leistungsindex auf Windows-10 mit ExperienceIndex OK!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Wo speichert das Programm Desktop-OK die Datei / Daten beim Speichern?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters?

 /