NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf
Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'.
netsh interface set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx sap
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.077

Mausschatten einschalten bei Windows, aber wie?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie?

 /

Der Remote Desktop Port bei Windows?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /