NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.14

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How do I customize the logon screen background from Windows 10?

 /