NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.046

Ist die Desktop-Uhr auch eine, die für Windows 7, bzw. Windows 10 8.1 geeignet ist?

 /

Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Übersetzen von Find.Same.Images.OK und Sprache ändern?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Was ist ein Zip -Ordner -Verzeichnis?

 /