NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.186
15887

What is Pay Per Sale?

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

How to close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

How to open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 11/10?

 /

What is a low-level format?

 /

Open recording devices Line-In directly via desktop shortcut!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

 /

Autostart in the registry on Windows 11, 10, 8.1!

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Aero Desktop Clock Analog Transparent for all MS Windows OS and Server!

 /