NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh routing ipx sap add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.046

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Was ist besser AHCI oder IDE?

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

Countdown-Timer und Stoppuhren in Windows 10 verwenden, aber wie?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /