netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh routing ipx sap add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.171
15443

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Festplatte?

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Verwenden von SCHTASK zum Auto Starten von Windows Programmen!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /