netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP


Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.155
15443
Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows? Difference in available and free storage space! Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer? For drives, show the letter before the name in the file explorer! Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen? Windows 10 / 11 Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen! Questions about the 3D benchmark test for Windows!  Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen! How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop? Insert images from the clipboard as a file into the file explorer?(0)