NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP

netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.062

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Finde die gleichen Bilder gedreht und negativ plus umgedreht!

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

Forget the Font Name!

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /