NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP

netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.186

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /