NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP

netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Wyświetla informacje.
netsh winsock
Zmiany w kontekście `netsh winsock'.
netsh routing ip delete boundary
Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Wyświetla informacje o odkryciu routera.
netsh ras aaaa dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.077

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

What is a SD memory card?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /

Wie deinstalliere ich Programme bei Windows-7?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /