netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Sposób użycia: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete boundary [name=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym granica ma zostać usunięta. grpaddr - Adres grupy multiemisji granicy do usunięcia. grpmask - Maska podsieci granicy do usunięcia. scopename - Nazwa zakresu mulitemisji. Uwagi: usuwa granicę zakresu multiemisji z interfejsu. Przykłady: delete boundary "Połączenie lokalne (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Połączenie lokalne (2)" "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add ftp
Włącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.14
17544

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Wie aktiviere ich die Favoriten im Windows 7 Startmenü?

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10, (defekt, gelöscht)?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Die Eingabeaufforderung cmd.exe erhält nicht alle Befehle zum Einfügen!

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /