netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Sposób użycia: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete boundary [name=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym granica ma zostać usunięta. grpaddr - Adres grupy multiemisji granicy do usunięcia. grpmask - Maska podsieci granicy do usunięcia. scopename - Nazwa zakresu mulitemisji. Uwagi: usuwa granicę zakresu multiemisji z interfejsu. Przykłady: delete boundary "Połączenie lokalne (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Połączenie lokalne (2)" "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add ftp
Włącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.156
17544

What is a documents folder?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Wie kann ich das Administrator-Konto von Windows 8.1 und Win 10 aktivieren?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /