NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Sposób użycia: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete boundary [name=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym granica ma zostać usunięta. grpaddr - Adres grupy multiemisji granicy do usunięcia. grpmask - Maska podsieci granicy do usunięcia. scopename - Nazwa zakresu mulitemisji. Uwagi: usuwa granicę zakresu multiemisji z interfejsu. Przykłady: delete boundary "Połączenie lokalne (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Połączenie lokalne (2)" "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add ftp
Włącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.265
17544

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Was ist eine Ausschlussliste?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

How can i customize the Relationship on FaceBook.com?

 /

Bei Windows 7 funktionieren die Lautsprecher nicht, es kommt kein Ton?

 /

Ist es als Belastungstest bei übertakteter Grafikkarte geeignet (GPU, Absturz)?

 /